Δεσμεύσεις της Διοίκησης του ΟΤΕ για το θέμα των εργολαβιών (Consolidation)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από πιέσεις της ΠΕΤ-ΟΤΕ προς την ΟΜΕ-ΟΤΕ για το θέμα των εργολαβιών (Consolidation) τελικά έγινε μια πρώτη ενημέρωση από την διοίκηση ου ΟΤΕ για το θέμα. Η ενημέρωση έγινε παρουσία της διαπραγματευτικής ομάδας της ΟΜΕ-ΟΤΕ και των προέδρων και γραμματέων των τεχνικών σωματείων.

Θέσαμε ευθύς εξαρχής τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς μας οι οποίοι είχαν ως βασικούς άξονες την διασφάλιση του τεχνικού μας έργου, τα θέματα απορρήτου των τηλεπικοινωνιών καθώς επίσης και επιμέρους διευκρινήσεις σχετικά με το αντικείμενο εργασίας του εργολάβου. Η διοίκηση του ΟΤΕ μας ενημέρωσε και δεσμεύτηκε για τα παρακάτω:

• Δεν υπάρχει καμιά απολύτως πρόθεση ο εργολάβος να ακυρώσει ή να αντικαταστήσει έργο που κάνουν σήμερα οι συνάδελφοι μας τεχνικοί.

• Ο εργολάβος δεν θα πάρει καμιά πρόσθετη εργασία και θα συνεχίσει να απασχολείται για το ίδιο έργο όπως τα τελευταία χρόνια.

• Θα γίνουν προσλήψεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ιδίως τεχνικών πεδίου.

• Ο εργολάβος είναι η πρώτη φορά που έχει μηδενική ρήτρα εργασίας. Δηλαδή το ψευτο-επιχείρημα κάποιων προϊσταμένων ότι ο εργολάβος κάθεται και πρέπει να του δώσουμε δουλειά δεν υφίσταται.

• Έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες για τη διασφάλιση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και υπάρχει απόφαση-έγκριση της ΑΔΑΕ σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού των εργολάβων.

• Δεν υπήρξε ποτέ καμιά εντολή για διενέργεια πιλοτικού προγράμματος σχετικού με το Consolidation.

Η ενημέρωση αυτή ήταν η πρώτη που έγινε και ενόσω το έργο του Consolidation ουσιαστικά τώρα άρχισε και το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι σε εξέλιξη. Πήραμε επίσης την διαβεβαίωση ότι στις αρχές του επόμενου Οκτώβρη που το έργο θα έχει μπει σε ένα ρυθμό λειτουργίας και θα υπάρχει καλύτερη εικόνα, θα έχουμε επίσημη ενημέρωση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της διοίκησης.

Για την εξέλιξη της καθημερινότητας του έργου, για τυχόν επισημάνεις και ενδεχόμενες υπερβάσεις αυτών για τα οποία πήραμε δεσμεύσεις η ΟΜΕ-ΟΤΕ πρότεινε να γίνει μια ομάδα εργασίας από πλευράς των τεχνικών σωματείων με την συμμετοχή των προέδρων. Η ομάδα αυτή θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για να συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του έργου.

Είναι σαφές ότι ο ρόλος της θα είναι άμεσα παρεμβατικός σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών. Μέχρι να κατασταλάξει το όλο θέμα και να δούμε την εξέλιξη του εμείς προφανώς και δεν εφησυχάζουμε. Καλές οι διαβεβαιώσεις της διοίκησης του ΟΤΕ, αλλά εμείς θα παρακολουθούμε την καθημερινότητα του Consolodation στην πράξη, πολύ στενά και θα είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη.

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ θα ενημερώνει άμεσα και επίσημα τους συναδέλφους για όλες τις εξελίξεις. Η παραπληροφόρηση από οποιονδήποτε είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και με άλλους στόχους.

  • Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση της ΠΕΤ ΟΤΕ όπως κυκλοφορεί να την τυπώσετε, αν θέλετε...