Εκτελεστική Επιτροπή

Ιδιότητα Όνομα Παράταξη
Πρόεδρος Δρίτσας  Νεκτάριος
Αντιπρόεδρος Παπαμάρκου  Γεώργιος
Γενικός  Γραμματέας Γιαννόπουλος  Δημήτριος
Αναπλ.  Γεν.  Γραμματέας Φωλιάς  Αθανάσιος
Γραμματέας Οικονομικών Γκόλιας  Γεώργιος
Οργανωτικός  Γραμματέας Καράμπελας  Γεώργιος
Αναπλ. Οργανωτικός Γραμματέας Κουτουμάνος  Ευάγγελος
Γραμματέας  Δημοσίων Σχέσεων Τζανουδάκης  Χρήστος
Αναπλ. Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Ζαρμαλής  Εμμανουήλ
Γραμματέας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας Μπιρμπιλής  Θεόφιλος
Αναπλ. Γραμματέας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας Δημητρίου  Χρήστος

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο