Εκτελεστική Επιτροπή

Ιδιότητα Όνομα Παράταξη
Πρόεδρος Μπιρμπιλής Θεόφιλος
Αντιπρόεδρος Ξουβερούδης Γεώργιος
Γενικός  Γραμματέας Παπαμάρκου  Γεώργιος
Αναπλ.  Γεν.  Γραμματέας Παφλιάς Λάμπρος
Γραμματέας Οικονομικών Γκόλιας  Γεώργιος
Οργανωτικός  Γραμματέας Καράμπελας  Γεώργιος
Αναπλ. Οργανωτικός Γραμματέας Μπέτσικος Κωνσταντίνος
Γραμματέας  Δημοσίων Σχέσεων Λούβαρης Θρασύβουλος
Αναπλ. Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Ζαρμαλής  Εμμανουήλ
Γραμματέας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας Λάγιος Μιλτιάδης
Αναπλ. Γραμματέας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας Δημητρίου  Χρήστος

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο