Εκτελεστική Επιτροπή

Ιδιότητα Όνομα Παράταξη
Πρόεδρος Μπιρμπιλής Θεόφιλος
Αντιπρόεδρος Παπαμάρκου  Γεώργιος
Γενικός  Γραμματέας Ξουβερούδης Γεώργιος
Αναπλ.  Γεν.  Γραμματέας Φωλιάς  Αθανάσιος
Γραμματέας Οικονομικών Γκόλιας  Γεώργιος
Οργανωτικός  Γραμματέας Καράμπελας  Γεώργιος
Αναπλ. Οργανωτικός Γραμματέας Κουτουμάνος  Ευάγγελος
Γραμματέας  Δημοσίων Σχέσεων Λούβαρης Θρασύβουλος
Αναπλ. Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Ζαρμαλής  Εμμανουήλ
Γραμματέας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας Λάγιος Μιλτιάδης
Αναπλ. Γραμματέας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας Δημητρίου  Χρήστος

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο