Εκπροσωπήσεις

Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ)

 • Βασίλης Λάμπρου, Πρόεδρος - 411803
 • Βασίλης Κατσαρός, Αντιπρόεδρος - 64010
 • Βασίλης Κωστάρας, Γραμματέας Οικονομικών - 410011
 • Δημήτριος Γιαννόπουλος, Οργανωτικός Γραμματέας - 432275
 • Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Γραμματέας Υγείας & Ασφάλειας - 411360
 • Νεκτάριος Δρίτσας, Μέλος ΔΣ - 430942
 • Κυριάκος Σιδηρόπουλος, Μέλος ΔΣ - 461363
 • Παναγιώτης Κατσίδης, Μέλος ΔΣ - 439287
 • Σπύρος Κατσάρης, Μέλος ΔΣ - 437801
 • Ηλίας Σίγας, Μέλος ΔΣ - 439803
 • Ελένη Σκιαδά, Μέλος ΔΣ - 67323
 • Αντωνία Σταυρίδου, Μέλος ΔΣ - 62186
 • Νικόλαος Κυριάκου, Μέλος ΔΣ - 438528

 

 

ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ
Ξανθάκη Εύη, Πρόεδρος - 67884
Παπαγιάννης Κωνσταντίνος, Μέλος ΔΣ - 430118
Στασινόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος ΔΣ - 437497
Δούκας Δημήτριος, Μέλος ΔΣ - 432026

Δημητρίου Νικόλαος, Μέλος ΔΣ - 491595


Συμβούλιο Προαγωγών
Βασίλης Λάμπρου, τακτικός - 411803
Βασίλης Κατσαρός, αναπληρωτής - 64010

Κεντρικό Συμβούλιο Προσωπικού
Νεκτάριος Δρίτσας, τακτικός - 430942

Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Ελλάδος
Θεόφιλος Μπιρμπιλής, τακτικός - 411758
Γεώργιος Καράμπελας, αναπληρωτής - 432156

 

 

Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Ελλάδος
Κυριάκος Σιδηρόπουλος, τακτικός - 461363
Δημήτριος Νικολάου, αναπληρωτής - 439320

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Γιαννόπουλος Δημήτριος, τακτικός - 432275
Καραγιάννης Δημήτριος, αναπληρωτής - 414803

Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Βασίλης Κατσαρός, τατικός - 64010
Μανώλης Γιεμενιτζόγλου, αναπληρωτής - 432169

ΤΑΥΤΕΚΩ
Δημήτριος Γιαννόπουλος, αναπληρωτής - 432275

Κεφάλαιο Αλληλοβοήθειας
Θεόδωρος Θεοδώρου, τακτικός - 433002
Κων/νος Τότσικας, αναπληρωτής - 431165

Λογαριασμός Νεότητας
Δημήτριος Γιαννόπουλος, αναπληρωτής - 432275

Πολιτιστική Ένωση Εργαζομένων ΟΤΕ (ΠΕΕ-ΟΤΕ)
Χριστίνα Νικολέττου, Πρόεδρος - 437686
Σπύρος Κατσάρης, Αντιπρόεδρος - 437801

Παπαργυρίου Δημήτριος,Αν.Γραμματέας - 463515
Κυριάκος Νικολαΐδης, Ταμίας - 465834
Βάσω Σπυροπούλου, Έφορος Εκδηλώσεων - 438456


Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Νομού Αττικής
Σοφία Ασιακίδου, Γενική Γραμματέας - 410008
Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Β' Αντιπρόεδρος - 437503
Γεώργιος Αυζώτης, Α' Αν. Γραμματέας - 6977263632
Παναγιώτης Λημναίος, Μέλος ΔΣ - 67373

Ευρωπαϊκό Εργασιακό Συμβούλιο Deutsche Telekom
Βασίλης Λάμπρου, εκπρόσωπος εργαζομένων ΟΤΕ - 411803
Βασίλης Κατσαρός, εκπρόσωπος εργαζομένων Cosmote - 64010

ONE Telecom Union
Βασίλης Λάμπρου, τακτικός - 411803

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο