Κανονισμοί-Εγκύκλιοι-Παροχές

Κανονισμοί-Εγκύκλιοι-Παροχές

Εσωτερικός Κανονισμός Προσωπικού

Ωράριο Εργασίας Προσωπικού ΟΤΕ

Κανονισμός Μεταθετότητας

Τροποποιήσεις Κανονισμού Μεταθετότητας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΤΕ

 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΑΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΞΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

 

 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 50%

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ-ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

 

 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗ ΦΥΛΑΞΗ

 

Δικαιολογητικά Κατάθεσης για Βρεφονηπιακή Φύλαξη


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο