Ανακοίνωση της ΠΕΤ-ΟΤΕ ενάντια στην πρόθεση της εταιρείας να ενεργοποιήσει το GPS στα tablet των Τεχνικών Πεδίου

Ανακοίνωση της ΠΕΤ-ΟΤΕ ενάντια στην πρόθεση της εταιρείας να ενεργοποιήσει το GPS στα tablet των Τεχνικών Πεδίου


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο